İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlarla birlikte, müşterilerimizin belirlediği gereklilikler doğrultusunda hareket etmek, Çalışanların yaralanmasına ve meslek hastalıklarına engel olabilmek için İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki tüm riskleri değerlendirmek ve koruyucu önlemleri almak, Tüm çalışanlarımızın katılımıyla İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin sürekli gelişimini gerçekleştirmek ve çalışanların gerekli eğitimleri almasını sağlamak.
 

Resim Ofset üst yönetimi İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının hayata geçirilmesi ve bu politikanın devamlılığının sağlanması ile ilgili gereken tüm çalışmaları yapacağını ve bu çalışmalar için gerekli tüm kaynakları sağlayacağını taahhüt eder.