ETİK TİCARET VE KURUMSAL SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKAMIZ

  • Müşterilerimizle, tedarikçilerimizle ve çalışanlarımızla olan tüm ticari faaliyetlerimizde ilgili yasalara uygun hareket etmek, 
  • Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve kurumsal sorumluluğumuzu yerine getirebilmek amacıyla tüm ulusal yasa ve mevzuatlarla birlikte, müşterilerimizin belirlediği gereklilikleri yerine getirmek; 
  • Uluslararası normları ve gelişmeleri dikkate alarak kurumsal sosyal performansımızı sürekli geliştirmek;
  • Tüm çalışanlarımızın katılımıyla Etik Ticaret ve Kurumsal Sosyal Uygunluk Programımızın sürekli gelişimini sağlamak.

 

Resim Ofset üst yönetimi Etik Ticaret ve Kurumsal Sosyal Uygunluk Politikalarının hayata geçirilmesi ve bu politikanın devamlılığının sağlanması ile ilgili gereken tüm çalışmaları yapacağını ve bu çalışmalar için gerekli tüm kaynakları sağlayacağını taahhüt eder.