GIDA VE GÜVENLİK POLİTİKAMIZ

  • Ürettiğimiz ürünlerin gıda güvenliği ve insan sağlığını tehdit edici malzemeler içermemesinin, iyi üretim şartları altında herhangi bir bulaşma veya kirlenmeye maruz kalmadan müşteriye teslim edilmesinin;
     
  • Gıda güvenliği dahil tüm ürün şartlarının yerine getirilmesi için gerekli kaynakların bulunabilirliğinin;
     
  • Gıda güvenliği için gerekli olan tüm politika, hedef ve gerekliliklerin çalışanlar tarafından bilinip benimsenmesinin sağlanmasıdır.


Resim Ofset üst yönetimi Gıda Güvenli ve Hijyen Politikasının hayata geçirilmesi ve bu politikanın devamlılığının sağlanması ile ilgili gereken tüm çalışmaları yapacağını ve bu çalışmalar için gerekli tüm kaynakları sağlayacağını taahhüt eder.