ÇEVRE POLİTİKAMIZ

  • Çevresel kirliliği önlemek amacıyla ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlarla birlikte, müşterilerimizin belirlediği gereklilikleri yerine getirerek çevre performansımızı sürekli geliştirmek,
     
  • Tüm atıklarımızın en üst düzeyde geri kazanımını sağlamak ve geri kazanımı olmayan atıkları çevresel etkilerini kontrol ederek, çevreye zarar vermeden bertaraf etmek veya ettirmek,
     
  • Çevresel amaç ve hedeflerimize ulaşmak için tüm çalışanlarımızda çevre bilincinin oluşması ve geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek,
     
  • Ürünlerimizde, çevre üzerindeki olumsuz etkileri en alt düzeyde olan kaynakları kullanarak tüm faaliyetlerimizin çevreye uyumluluğunu sağlamak,
Resim Ofset üst yönetimi Çevre Politikasının hayata geçirilmesi ve bu politikanın devamlılığının sağlanması ile ilgili gereken tüm çalışmaları yapacağını ve bu çalışmalar için gerekli tüm kaynakları sağlayacağını taahhüt eder.